Soul Kitchen

Privacy Policy

Ο Διαδικτυακός Τόπος έχει δημιουργηθεί και λειτουργεί σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς διαχείρισης προσωπικών δεδομένων της ελληνικής νομοθεσίας, τον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR General Data Protection Regulation) της 27ης Απριλίου 2016. Ο Διαδικτυακός Τόπος εφαρμόζει πλήρως τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και έχει υιοθετήσει όλες τις κατάλληλες τεχνικές για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Περιήγηση στον Διαδικτυακό Τόπο
Η περιήγηση στο Διαδικτυακό Τόπο μπορεί να γίνει χωρίς να δώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία ή οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία. Όσον αφορά τη συλλογή στοιχείων, ο Διαδικτυακός Τόπος συλλέγει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/χρηστών του, μόνο όταν αυτοί οι ίδιοι εκουσίως τα παρέχουν με ρητή, ειδική συναίνεσή τους. Προσωπικά στοιχεία είναι τα στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή την επικοινωνία με κάποιο άτομο που ενδιαφέρεται για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα του Διαδικτυακού Τόπου καθώς και άλλα στοιχεία που αφορούν το εν λόγω άτομο. Σχετικά με τον τρόπο συλλογής στοιχείων μπορείτε να ενημερωθείτε και από την σελίδα "Πολιτική Cookies". Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί λόγω των συχνών αλλαγών στις νέες τεχνολογίες, στους αντίστοιχους νόμους που διαμορφώνονται ώστε να συμβαδίζουν με τις αλλαγές αυτές. Ο Διαδικτυακός Τόπος θα ενημερώνει τους επισκέπτες/χρήστες για οποιαδήποτε τροποποίηση της πολιτικής διαχείρισης προσωπικών δεδομένων. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης διαφωνεί με το περιεχόμενο αυτό, οφείλει να διακόψει την περιήγησή του στον διαδικτυακό τόπο."
Αρχές τήρησης και επεξεργασίας δεδομένων
Η διαφύλαξη των προσωπικών στοιχείων των επισκεπτών/χρηστών αποτελεί βασική μέριμνα για τον Διαδικτυακό Τόπο και για αυτόν το λόγο δεν διαθέτει, δεν διαβιβάζει και δεν διακινεί τα στοιχεία αυτά σε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εκτός εάν αυτό προβλέπεται από το νόμο. Οι υπηρεσίες του Διαδικτυακού Τόπου απευθύνονται σε ενήλικους άνω των 18 ετών, γι αυτό και σε περίπτωση ενδιαφέροντος από ανήλικο άτομο, θα πρέπει πρώτα να λάβει την συναίνεση γονέα/κηδεμόνα προκειμένου να περιηγηθεί στις υπηρεσίες του Διαδικτυακού Τόπου. Ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να απευθυνθεί στους διαχειριστές του Διαδικτυακού Τόπου μέσω της σελίσας "ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ" και των στοιχείων (τηλεφωνο ή email) που αναφέρονται σε αυτή, προκειμένου να πληροφορηθεί εάν υπάρχουν στοιχεία του καταχωρημένα και εντούτοις μπορεί να ζητήσει τη διαγραφή ή διόρθωσή τους. Οι λόγοι για τους οποίους ο Διαδικτυακός Τόπος διατηρεί και καταχωρεί τα προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών είναι για τη λήψη και εκτέλεση παραγγελιών, ενημέρωση και επικοινωνία με πληροφορίες ή και προσφορές προς τον πελάτη. Επιπλέον, στα πλαίσια προσπάθειας βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών και εξυπηρέτησης, ο Διαδικτυακός Τόπος ενδέχεται να επεξεργάζεται μέρος ή το σύνολο των στοιχείων που οι ίδιοι επισκέπτες/χρήστες έχουν αποστείλει με την συναίνεσή τους, για στατιστικούς λόγους.
Συλλογή προσωπικών στοιχείων
Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγονται είναι τα ακόλουθα: Όνομα, Επώνυμο, Τηλέφωνο, Email, Διεύθυνση παράδοσης παραγγελιών, επιλεγμένα προϊόντα/υπηρεσίες.
Αποθήκευση πληροφοριών με cookies
Ενημερωτικά Δελτία – Newsletters
Η υπηρεσία Newsletter παρέχεται από την Εταιρεία σε όσους επισκέπτες/χρήστες του Διαδικτυακού Τόπου επιθυμούν να λαμβάνουν τα ενημερωτικά δελτία, αφού έχουν συμπληρώσει τη σχετική φόρμα με τα στοιχεία τους όπως ονοματεπώνυμο, email, εταιρεία. Με την εγγραφή τους στην υπηρεσία Newsletter συναινούν στο να λαμβάνουν νέα, ειδήσεις, προσφορές, όπως και πληροφορίες, νέα ή προτάσεις σχετικά με τις νέες ή υπάρχουσες υπηρεσίες που παρέχει ο Διαδικτυακός Τόπος. Η εγγραφή των χρηστών/επισκεπτών στην υπηρεσία Newsletter δεν σημαίνει ότι αποκτούν δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας τα οποία προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής, ευρωπαϊκής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων και ανήκουν αποκλειστικά στον Διαδικτυακό Τόπο. Οι χρήστες/επισκέπτες μπορούν σε κάθε περίπτωση να επιλέξουν τη διακοπή λήψης της υπηρεσίας Newsletter ή την επικαιροποίηση των προσωπικών τους στοιχείων με επιλογή σχετικού συνδέσμου στο email που αποστέλλεται ή μέσω της σελίδας διαχείρισης του λογαριασμού τους. Επίσης, ο Διαδικτυακός Τόπος διατηρεί το δικαίωμα διαγραφής οποιουδήποτε παραλήπτη του Newsletter χωρίς ειδοποίηση ή αιτιολογία. Η υπηρεσία Newsletter παρέχεται με κάθε προσπάθεια σωστής λειτουργίας, ωστόσο υπάρχει περίπτωση να εμφανιστούν τεχνικά ή οργανωτικά προβλήματα.
Μηνύματα μέσω φόρμας επικοινωνίας
Οι επισκέπτες/χρήστες του Διαδικτυακού Τόπου μπορούν να αποστέλλουν το μήνυμά τους στη γενική φόρμα επικοινωνίας που βρίσκεται μέσα στην αντίστοιχη σελίδα επικοινωνίας. Με αυτή την ενέργεια συμφωνούν και αποδέχονται τους παρόντες όρους χρήσης αναφορικά με την χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εκ μέρους του Διαδικτυακού Τόπου.
Χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων σας
Η διάρκεια χρήσης των δεδομένων που αποθηκεύονται στο Διαδικτυακό Τόπο είναι ανάλογη με το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο έχουν δοθεί και γίνεται σύμφωνα με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις. O Διαδικτυακός Τόπος χρησιμοποιεί τα δεδομένα ανάλογα με τον σκοπό για τον οποίο ο πελάτης/χρήστης έχει συναινέσει, όπως χρήση προσωπικών δεδομένων για αποστολή Newsletter. Ο χρήστης/επισκέπτης μπορεί να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμήσει και η αλλαγή θα ισχύει για τη μελλοντική του χρήση.
Επικοινωνία, αίτημα για πληροφορίες, απόσυρση συγκατάθεσης, φραγή, διαγραφή
Οι επισκέπτες/χρήστες μπορούν οποιαδήποτε στιγμή να εναντιωθούν στη χρήση των προσωπικών τους δεδομένων, να ζητήσουν την πλήρη διαγραφή τους ή να ζητήσουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των δεδομένων που αποθηκεύονται. Οι ενέργειες αυτές μπορούν να γίνουν κάνωντας χρήση της φόρμας "Διαχείριση Προσωπικών Δεδομένων".
Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων
Ο Διαδικτυακός Τόπος θεωρεί θέμα ύψιστης σημασίας τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων και των σχετικών συναλλαγών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα διαχείρισης και ασφάλειας με την εφαρμογή των ενδεδειγμένων τεχνικών μηχανισμών προστασίας του περιεχομένου και των σχετικών νομοθετικών προβλέψεων, ώστε να παρέχεται ένα ασφαλές περιβάλλον στους επισκέπτες/χρήστες κατά το μέγιστο δυνατόν. Η προστασία των επισκεπτών/χρηστών γίνεται με τη μέθοδο κρυπτογράφησης SSL και ισχύει για όλο το διαδικτυακό τόπο και τις διαδικασίες χρήσης δεδομένων και στοιχείων προσωπικού χαρακτήρα. Οι σχεδιαστές και διαχειριστές βρίσκονται σε συνεχή έρευνα, ανάπτυξη, ενημέρωση και βελτίωση όλου του περιεχομένου του Διαδικτυακού Τόπου και των παρεχόμενων υπηρεσιών. Λόγω της μορφής των υπηρεσιών που παρέχονται σε ηλεκτρονική μορφή, ενδέχεται να παρουσιαστούν στο Διαδικτυακό Τόπο ή τον διακομιστή του σφάλματα ή δυσλειτουργίες ή να εμφανιστούν ιοί ή άλλο επιβλαβές λογισμικό.
Ενημέρωση και τροποποίηση
Ο Διαδικτυακός Τόπος διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ή επικαιροποίησης τμημάτων της πολιτικής απορρήτου όπου αυτό χρήζει ως απαραίτητο και οφείλει να ενημερώνει τους επισκέπτες/χρήστες μέσα στους Όρους Χρήσης και την Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων. Για το λόγο αυτό, οι χρήστες παρακαλούνται να ενημερώνονται τακτικά για την τρέχουσα πολιτική και ιδιαίτερα πριν κάθε πλοήγηση στο διαδικτυακό τόπο. Η προστασία των επισκεπτών/χρηστών γίνεται με τη μέθοδο κρυπτογράφησης SSL και ισχύει για όλο το διαδικτυακό τόπο και τις διαδικασίες χρήσης δεδομένων και στοιχείων προσωπικού χαρακτήρα. Οι σχεδιαστές και διαχειριστές βρίσκονται σε συνεχή έρευνα, ανάπτυξη, ενημέρωση και βελτίωση όλου του περιεχομένου του Διαδικτυακού Τόπου και των παρεχόμενων υπηρεσιών. Λόγω της μορφής των υπηρεσιών που παρέχονται σε ηλεκτρονική μορφή, ενδέχεται να παρουσιαστούν στο Διαδικτυακό Τόπο ή τον διακομιστή του σφάλματα ή δυσλειτουργίες ή να εμφανιστούν ιοί ή άλλο επιβλαβές λογισμικό.
Πολιτική Προστασίας Πνευματικής Ιδιοκτησίας
Με τους παρόντες όρους, οι χρήστες δηλώνουν ανεπιφύλακτα ότι αποδέχονται και αναγνωρίζουν ότι το σύνολο του περιεχομένου του Διαδικτυακού Τόπου όπως κείμενα, εικόνες, υπηρεσίες, φωτογραφίες, βίντεο, γραφικά, επωνυμία, εμπορικά σήματα, λογότυπα, διεύθυνση ιστότοπου και άλλο περιεχόμενο, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και προστατευόμενα σήματα της του Διαδικτυακού Τόπου από τη στιγμή δημοσίευσης στο διαδίκτυο και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού, Κοινοτικού και Διεθνούς Δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και αποτελούν Δικαίωμα Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Επίσης αναγνωρίζουν ότι δεν έχουν κανένα δικαίωμα στο περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου και ότι δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο αναπαραγωγής, αντιγραφής, τροποποίησης, πώλησης, αναδημοσίευσης, μεταφοράς σε ηλεκτρονική ή σε έντυπη μορφή και με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την έγγραφη άδεια και συγκατάθεση ου Διαδικτυακού Τόπου. Σε αντίθετη περίπτωση ο Διαδικτυακός Τόπος δικαιούται να χρησιμοποιήσει ένδικα μέσα που της παρέχει η ισχύουσα νομοθεσία. Επιπλέον τα τρίτα μέρη όπως συνεργαζόμενοι διαδικτυακοί τόποι, μέλη, εταιρείες, αντιπρόσωποι, συνεργάτες αναγνωρίζουν ότι η προστασία των δικαιωμάτων τους περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας βαραίνει αποκλειστικά και μόνο τους δικαιούχους αυτών.
Your order
  • No products in the cart.